Lång och gedigen erfarenhet – din trygghet!

Alstadholm Aktiebolag ingår som dotterbolag till Alstad Förvaltning AB och den första hyresfastigheten, Hedvägen 32 i Trelleborg, förvärvades redan 1975. Denna fastighet har vi fortfarande kvar efter 44 år.

 

Sedan dess har fler fastigheter tillkommit, vårt bestånd består idag av
ca 140 lägenheter och lokaler fördelade på tre orter i Trelleborgs kommun.

 

Vi är långsiktiga fastighetsförvaltare, vilket innebär att våra hyresgäster kan känna trygghet i sitt boende. Till detta bidrar vår gedigna erfarenhet av fastighetsförvaltning, som vi tillägnat oss under alla
dessa år.

 

Alstadholm Aktiebolag är måna om sina hyresgäster och vi arbetar för en personligare kontakt och boendetrygghet.

 

Välkommen du också!

Kontaktinformation

Bo Nilsson ansvarar för förvaltningen

 

Tel. 040- 48 50 12

Mobil: 0702- 03 58 22

Besöksadress till kontoret (efter överenskommelse)

Landsvägen 1443, Alstad.

 

Uppstår akut fara ring alltid 112!

Vårt huvudkontor i Alstad

Kontaktinformation

Tel.:  040 - 48 50 12

E-post:  info@alstadf.se

Adress:  Landsvägen 1443, Alstad 231 95 Trelleborg